ready 4 conversion

ready 4
conversion

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering som ökar dina resultat

Vi nöjer oss inte med okej

Oavsett om du har 10 eller 10 000 besökare på din webbplats, fokuserar vi på att göra det mesta möjliga av din publik. Vi förstår din kund och vet hur du ska öka din konvertering med hjälp av effektiv konverteringsoptimering.

What we can do 4 you

Användarvänlig design

Med ökad konvertering i fokus arbetar vi om din design för att den ska bli så användarvänlig som möjligt. En bra design gör det enkelt för besökaren att utföra det du vill att han ska göra.

A/B-testning

A/B-testning innebär att vi lägger upp två varianter av samma sida och studerar besökarnas beteende på dessa sidor, för att testa vilken variant som leder till högst konvertering.

Utvärdering

Vi utvärderar webbplatsens konverteringsgrad och ger dig förslag på de förbättringar på exempelvis design, text, bilder som behöver göras för att öka din konvertering.

Statistik

Uppsättning av konto, analys och måluppföljning i Google Analytics, för att se hur många som nås och hur hög målomvandlingen är.

Ready 4 Conversion?

Checkbo

Kundprojekt

Vilka har vi hjälpt med konverteringsoptimering

Om du har satsat på SEO eller annan digital marknadsföring, är konverteringsoptimering det du behöver fortsätta med för att omvandla dina besökare till kunder. Helt enkelt; more bang for your bucks. Vi förstår vilka triggerpoints som leder din kund mot målet. Oavsett vilka mål du har för din webbplats, förstår vi din kund och vet hur du ska få honom att konvertera. Vi vet att allt kan göras bättre. Därför nöjer vi oss inte med en konverteringsgrad på 2%, som normalt anses som högt.

A-mäklare

Åkessons Mäklare är en mäklare med lång erfarenhet som verkar med hög servicenivå i Växjö-området.

Konverteringsoptimering åt A-mäklare
Konverteringsoptimering åt Pastelldata

Pastelldata

Pastelldata levererar kompletta affärssystem till företag inom träning, friskvård, spa och frisör.

E-konvertering är mer än att leda till köp

Det är först när kundens mål och ditt företags mål möts, som konvertering uppstår. Konverteringsoptimering innebär att strategiskt leda kunden mot ett mål, ett steg i taget. Men vad betyder det att ha en hög konverteringsgrad, egentligen?

Konverteringsoptimering handlar om att göra det mesta av den publik du redan har, oavsett om du har 10 eller 10 000 besökare på din webbplats. En konvertering kan vara att en kund gör ett köp, men en konvertering kan lika väl vara att en kund har läst all information som du vill att han ska ta till sig.

Ready Digital bloggar om konvertering

Handfasta tips om att arbeta med konverteringsoptimering för att förbättra resultaten på din hemsida eller webshop.

Skapa förtroende hos kunden online
Skapa förtroende hos kunden online

Att bygga kundförtroende bör vara bland dina högsta prioriteringar för din webbplats. Här ger vi dig 6 råd på både små och större delar som kommer göra skillnad.

Fokusera på dina digitala kanaler i kristider
Fokusera på dina digitala kanaler i kristider

När många företag upplever en minskad efterfrågan är den digitala närvaron viktigare än någonsin. Ditt företags webbplats och sociala medier blir därför de bästa redskapen.