ready 4
strategy

ready 4 strategy

Webbstrategi

Analys och webbstrategi lägger grunden för att lyckas online

Nå dina prioriterade målgrupper och konvertera dem till trogna kunder

Vi gör en digital analys av ditt företags nuläge och önskeläge. Med fokus på din målgrupp hjälper vi dig att utveckla rätt webbstrategi och ta det helhetsgrepp som behövs för att bli framgångsrik online.

What we can do 4 you

Nuläge och önskeläge

Vi gör en digital analys av nuläge, marknad, konkurrenter och framtidsutsikter. Insikterna ger oss en god grund till webbstrategin och förståelse för vilka förutsättningar som finns.

Målgrupp

Din webbstrategi bör ha ett starkt användarfokus och vi måste därför förstå målgruppens behov och veta allt om den. Vi hjälper till att identifiera vart din målgrupp befinner sig på den digitala kundresan och vilket budskap som passar för respektive steg.

Mål

För att utforma den digitala strategin behövs förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar. Vi guidar dig igenom denna process och sätter upp realistiska mål som är mätbara.

Plattform och kanaler

När vi vet syfte, mål och målgrupp hjälper vi dig välja rätt teknik, webblösning eller digital marknadsföringmetod. Det är viktigt att de olika kanalerna samverkar.

Konvertering

Vi sätter upp rätt mätpunkter för att följa upp att de mål som vi bestämt uppfylls. Därefter görs korrigeringar och förbättringar av planen.

Ready 4 Strategy?

Checkbox

Kundprojekt

Vilka har vi hjälpt med strategi

Med en digital webbstrategi tar vi det helhetsgrepp som behövs. Det kan innebära allt från att utforma en webbplattform till att driva trafik genom digital marknadsföring eller optimera webbplatsen för ökad konvertering.

Exotic Snacks

Exotic Snacks är marknadsledande inom natursnacks.

Digital analys och webbstrategi till Exotic Snacks
Webbstrategi, digital analys och hemsida med webshop till Marrakech Design

Marrakech Design

Marrakech Design är ett svenskt företag som specialiserar sig på s.k. cementkakel, till vardags ofta kallat “marockanskt kakel”.

Exotic Snacks

Exotic Snacks är marknadsledande inom natursnacks.

Digital analys och webbstrategi till Exotic Snacks

Marrakech Design

Marrakech Design är ett svenskt företag som specialiserar sig på s.k. cementkakel, till vardags ofta kallat “marockanskt kakel”.

Webbstrategi, digital analys och hemsida med webshop till Marrakech Design

Digitalisering – hur når vi dit?

Digitalisering handlar om hur företag anpassar sin verksamhet i en digital värld. Exempelvis för att öka sin konkurrenskraft, behålla medarbetare och utveckla verksamheten. För att utveckla affärerna för framtiden måste du alltså tänka digitalt!

En digital webbstrategi är a och o för att lyckas online. För att ta fram en tydlig och användbar strategi är det viktigt med ett helhetsperspektiv, som utgår från företagets vision och målgruppernas behov. Tydliga mål, kunskap om målgruppen, relevanta kanaler, genomtänkt innehåll och välplanerad marknadsföring är den röda tråden som behövs för att leda till konvertering.

Vi strävar alltid efter att hålla strategin enkel, tydlig och välgenomtänkt så den går i linje med den övergripande strategin som verksamheten har.

Ready Digital bloggar om webbstrategi