Ready Digital AB växlar upp

Vi öppnar kontor i Stockholm

Efterfrågan på en partner som kan få företag att driva fler och bättre affärer genom att ta ett helhetsgrepp om den digitala närvaron fortsätter att öka. Ready Digital AB kommer därför att finnas på plats i det digitala innovationshuset Epicenter i Stockholm.

– Många av våra kunder finns i Stockholm och vår strävan är att ge både nuvarande och framtida kunder bästa möjliga samarbete, och vara behjälpliga när det gäller deras strategier, säger Ready Digitals VD Anisa Turcinovic. Vår närvaro i Stockholm är en del av vår nya strategiska inriktning och i samband med detta förstärker vi också teamet i både Växjö och i Stockholm. På så sätt kan vi skapa ett ännu närmare samarbete mellan våra kunder, våra anställa och vårt produktionsteam.