0470 - 70 36 80 info@ready.se

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering
som ökar dina resultat

Vi nöjer oss inte med okej

Oavsett om du har 10 eller 10 000 besökare på din webbplats, fokuserar vi på att göra det mesta möjliga av din publik. Vi förstår din kund och vet hur du ska öka din konvertering.

Utvärdering

Vi utvärderar webbplatsens konverteringsgrad och ger dig förslag på de förbättringar på exempelvis design, text, bilder som behöver göras för att öka din konvertering.

Användarvänlig design

Med ökad konvertering i fokus arbetar vi om din design för att den ska bli så användarvänlig som möjligt. En bra design gör det enkelt för besökaren att utföra det du vill att han ska göra.

A/B-testning

A/B-testning innebär att vi lägger upp två varianter av samma sida och studerar besökarnas beteende på dessa sidor, för att testa vilken variant som leder till högst konvertering.

Statistik

Uppsättning av konto, analys och måluppföljning i Google Analytics, för att se hur många som nås och hur hög målomvandlingen är.

E-konvertering är mer än att leda till köp

 

Det är först när kundens mål och ditt företags mål möts, som konvertering uppstår. Konverteringsoptimering innebär att strategiskt leda kunden mot ett mål, ett steg i taget. Men vad betyder det att ha en hög konverteringsgrad, egentligen?

Konverteringsoptimering handlar om att göra det mesta av den publik du redan har, oavsett om du har 10 eller 10 000 besökare på din webbplats. En konvertering kan vara att en kund gör ett köp, men en konvertering kan lika väl vara att en kund har läst all information som du vill att han ska ta till sig.

Fler kunder

Om du har satsat på SEO eller annan digital marknadsföring, är konverteringsoptimering det du behöver fortsätta med för att omvandla dina besökare till kunder. Helt enkelt; more bang for your buck.

Kundorienterat

Vi förstår vilka triggerpoints som leder din kund mot målet. Oavsett vilka mål du har för din webbplats, förstår vi din kund och vet hur du ska få honom att konvertera.

Utmanande

Vi vet att allt kan göras bättre. Därför nöjer vi oss inte med en konverteringsgrad på 2%, som normalt anses som högt. Vi har utvecklat webbplatser i 20 år och vet vad som krävs för att lyckas online.

Ready for a high conversion rate?